Apie mus


DE NOBIS

Mineraliniai vandenys

AQUA MINERALIS

Tai požeminiai sūrymai, turintys ypatingai daug mineralinių komponentų ir pasižymintys specifinėmis fizikinėmis, cheminėmis ir biologiškai aktyviomis savybėmis. Šie vandenys nėra paprasta ištirpusių druskų suma. Tai – sudėtinga archajinė gamtinė struktūra, kurioje yra iki 70 įvairių mikroelementų. Vanduo, kaip viena iš pagrindinių gamtos stichijų, užima nepaprastai svarbią vietą daugelio pasaulio tautų kosmogonijose. Paprastai jis tapatinamas su pirmykščiu chaosu, egzistavusiu prieš atsirandant pasauliui. Senovės kultūrose chaosas būdavo įsivaizduojamas ne kaip tuštuma, o kaip prima materia, kurioje glūdi visa ko pradmenys. Kadangi mituose chaosą reikėdavo padaryti „matomą", jis būdavo sutapatinamas su kokia nors žinoma materija — paprastai su vandeniu. Tradiciniame baltiškų šventviečių kontekste gyvasis šaltinių vanduo, anot A. J. Greimo, pirmiausia ne „terapeutinė priemonė, vaistas, kurio pagalba kūnui suteikiama gyvybė", bet tai, gyvasis vanduo, jis, kaip vanduo, yra gyvybė". Aqua regia balneologijos laboratorijoje mineralinio vandens ekstraktas druskų pavidalu iš sūrymo išgaunamos taip pat kaip XIV amžiuje buvo išgaunamos Druskininkų apylinkėse. Tačiau laboratorinėmis sąlygomis užtikrinamas kristalizacijai būtinų parametrų palaikymas, išvengiama galimo mikrobiologinio užterštumo bei užtikrinama galutinio produkto sauga. Priešingai nei jūros vanduo, natūralus mineralinis sūrymas yra milijardus metų nepaliestas išorės taršos, jo mikroelementų kokybinės ir kiekybinės charakteristikos yra nepalyginamos su iškastinėmis, sintetinėmis ar jūros vandens druskomis.

Apie Aqua Regia

DE AQUA REGIA

Sparčiai globalėjančiame pasaulyje žmonės ima ieškoti kažko unikalaus, kažko nepatirto, bet tuo pat metu – kažko savo. Mūsų pačių tradicijos dažnai ir suteikia mums tą nematytą ir negirdėtą patirtį. Apjungdami senąsias tradicijas su šių dienų technologijomis, mes pažadinome milijardus metų, ant žemės kristalinio pamato, snaudusio gyvybės vandens galias ir uždarėme jas į stiklo buteliuką. Aqua regia yra vienintelė Lietuvoje natūralios kosmetikos gamintoja, savo produkcijos pagrindu naudojanti sertifikuotus gydomuosius Lietuvos balneologinių kurortų mineralinius vandenis, mineralinį ežerų molį ir ekologiškas Lietuvos tyrulinių pievų vaistažoles. Receptūrų kūrėjas ir vyriausiasis technologas yra gydytojas Mantas Jurkonis, kuris šiuo metu papildomai žinias gilina medicininės chemijos magistrantūros studijose. Įmonės tikslas ateityje plėsti unikalių papildomosios ir alternatyviosios medicinos priemonių asortimentą. Mūsų balneologijos laboratorija yra įsikūrusi seniausiame pietryčių Lietuvos kurorte Druskininkuose, kuriems vardą davė druska – viena brangiausių ir būtiniausių senovės prekių. Laboratorijos patalpų ir joje vykstančių procesų atitiktis gerajai kosmetikos gaminių gamybos praktikai yra patvirtinta Nacionalinio visuomenės sveikatos centro leidimu Nr. (1-21 14.2.1)LHP-58. Produktai yra notifikuoti pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1223/2009.

Mūsų partneriai

Socii nostri

Mūsų partneriai yra mūsų neįkainojama turtas - jų įnašas yra nepakeičiamas. Dėkojame jiems už išskirtinį indėlį ir bendradarbiavimą. Kartu kuriame stiprią sinergiją, plėtojame naujus horizontus ir pristatome įkvėpimą bei grožį mūsų klientams.

Apdovanojimai ir sertifikatai

Praemia et Diplomata

Aukščiausios kokybės produkcijos kūrimas yra pamatinė mūsų įmonės vertybė. Kiekvienas apdovanojimas ir sertifikatas yra geriausias nuoširdaus, novatoriško ir atkaklaus darbo įvertinimas.

Geriausia kuno sveikatingo SPA programa su Sauso mineralinio vandens produktais

Geriausia kuno sveikatingo SPA programa

Inovatyvaus produkto apdovanojimas

Inovatyvaus produkto apdovanojimas