Privatumo politika

Bendrieji nuostatai

MB Aqua regia gerbia vartotojų privatumą. Mes pasiryžę saugoti savo klientų privatumą teikdami paslaugas, sąžiningai bei teisėtai tvarkyti, prižiūrėti jūsų pateiktus asmens duomenis.

Šia privatumo politika informuojame Jus apie pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo, tikslus, paaiškiname, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turi duomenų subjektai bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

MB Aqua regia vadovaujasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir jo įgyvendinamuosius teisės aktus.

Asmens duomenys šioje privatumo politikoje suprantami kaip fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas ir kiti duomenys kaip jie apibrėžiami Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme bei Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

Privatumo politika atspindi MB Aqua regia taikomą klientų asmens duomenų tvarkymo praktiką. Šioje Privatumo politikoje aprašyta kaip mes renkame asmens duomenis, su kuo dalijamės jais ir kaip juos saugome.

Ši privatumo politika taikoma ir tais atvejais, jei pateikėte asmens duomenis MB Aqua regia prieš įsigaliojant šiai Privatumo politikai.

Jei jums kiltų kokių nors su šia tema susijusių klausimų, siųskite laišką el. paštu: info@aquaregia.lt

Mūsų interneto tinklapyje dedamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto tinklalapius nėra šios privatumo politikos objektas. Mes rekomenduojame pasidomėti privatumo politika tose interneto svetainėse, kurias lankote.

Informacijos rinkimo būdai

Mes renkame savo klientų asmens duomenis naudodamiesi:

 • registracijos formomis,
 • kai perkate mūsų prekes ar gaunate paslaugas bei nurodote savo asmens duomenis užsakymuose bei sutartyse,
 • jums pateikus savo asmens duomenis elektroniniu paštu, internetu ar kitu būdu.

Informacijos rinkimo tikslai ir renkami duomenys

 • Prekių užsakymo, pardavimo ir pristatymo tikslu – vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris.
 • Naujienlaiškio užsakymo tikslu – vardas, pavardė, el. pašto adresas, miestas (telefono numeris, veiklos sritis – neprivalomi)
 • Tiesioginės rinkodaros tikslu (esant sutikimui) – vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas.
 • Administruodami savo svetainę ir diagnozuodami galimus sutrikimus mes galime naudoti jūsų IP adresus.
 • Jeigu jūs lankotės mūsų interneto svetainėje, mes taip pat renkame informaciją, kuri atskleidžia mūsų teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojama vizitų statistika. 

Asmens duomenų naudojimas

Mes naudojame jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

 • tvarkydami klientų registraciją, užklausas,
 • priimdami užsakymus, sudarydami sutartis, jas vykdydami,
 • teikdami jūsų užsakytas prekes ir paslaugas,
 • gerindami savo paslaugų kokybę bei prekių asortimentą.

Mes taip pat naudojame agreguotus jūsų asmens duomenis (kad nebūtų galima nustatyti konkretaus vartotojo vardo, pavardės):

 • klientų portretui apibūdinti,
 • atlikdami interneto svetainės auditą.
 • Jūsų asmens duomenys nebus perduodami trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:
 • jei yra jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui;
 • mūsų partneriams, teikiantiems prekių pristatymo paslaugas. Šiems paslaugų tiekėjams mes suteiksime tik tiek jūsų asmeninės informacijos, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai atlikti.
 • teisėsaugos institucijoms, kitoms valstybinėms institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
 • siekiant išieškoti įsiskolinimą ar jums nevykdant įsipareigojimų, jūsų asmens duomenys gali būti perduoti advokatui ar skolų išieškojimo bendrovei.
 • asmenims, teikiantiems MB Aqua regia asmens duomenų tvarkymo paslaugas, kompiuterinių sistemų priežiūros paslaugas, buhalterines paslaugas, teisines paslaugas, auditoriams ir panašias paslaugas teikiantiems asmenims, tačiau tik tiek, kiek būtina šioms paslaugoms atlikti.
 • esant kitam teisėtam interesui, jei jis neprieštarauja  LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme bei Bendrajame duomenų apsaugos reglamente numatytiems draudimams

Tiesioginė rinkodara

Stengiamės mūsų klientus pirmuosius informuoti apie galinčią sudominti informaciją: ypatingus MB Aqua regia, naujienas ir paslaugas.

Jūsų suteiktas el. pašto adresas, telefono numeris ar kiti pateikti asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais gali būti naudojamas tik esant jūsų sutikimui.

Jei nebenorite, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu arba nebenorite gauti mūsų naujienlaiškių bei tiesioginės rinkodaros pranešimų, spustelėkite mūsų atsiųsto el. laiško apačioje esančią nuorodą „Atsisakyti visų pasiūlymų“. Taip pat visais atvejais galite rašyti elektroninį laišką adresu info@aquaregia.lt  ir nurodyti, kad nepageidaujate gauti pasiūlymų.

Atsisakydami naujienlaiškių ir/ar tiesioginės rinkodaros pasiūlymų jūs turėtumėt aiškiai išvardinti el. pašto adresus ir/arba telefono numerius, kurie jums priklauso ir kuriais nepageidaujate gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymų.

Jūsų sutikimai duoti MB Aqua regia naujienlaiškiams ir tiesioginės rinkodaros pasiūlymams gauti, kurie duoti iki šios privatumo politikos įsigaliojimo lieka galioti ir toliau.

Informacijos saugojimo terminai

Jūsų asmens duomenis saugosime ne ilgiau nei to reikės šioje privatumo politikoje nurodytiems tikslams įgyvendinti.

Tiesioginės rinkodaros tikslu asmens duomenys saugomi ne ilgiau nei 3 metus, nebent teisės aktais būtų nustatytas arba leidžiamas ilgesnis saugojimo laikotarpis.

Nepaisant aukščiau nurodytų informacijos saugojimo terminų, jūsų asmens duomenis mes turime teisę laikyti serveryje tiek, kiek tai būtina, jeigu jūsų pateiktais duomenimis buvo (i) pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar (ii) buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, (iii) jeigu mes esame gavę skundų, susijusių su atitinkamu klientu, ar jeigu mes esame pastebėjęs atitinkamo kliento padarytus Taisyklių pažeidimus ar (iv) esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti asmens duomenis.

Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenimis

Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, prašyti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis, nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais (nenurodydami nesutikimo motyvų) ar Bendrajame duomenų apsaugos reglamente nustatytais atvejais,  pareikalauti ištrinti savo asmens duomenis Bendrajame duomenų apsaugos reglamente nustatytais atvejais,  turėti kitas teises, numatytas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, jūs turi pateikti mums raštu vienu iš šių būdų:

 • įteikiant tokį prašymą ar nurodymą mums tiesiogiai adresu Baravykų g. 5-1, LT-66181 Druskininkai,
 • išsiunčiant tokį prašymą ar nurodymą, pasirašytą sertifikuotu elektroniniu parašu elektroninio pašto adresu info@aquaregia.lt

Gavę  jūsų prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus ar atsisakysime juos atlikti. Jūsų prašymu atsakymas bus pateiktas raštu. Atskirais atvejais šis terminas gali būti pratęstas dar iki 30 kalendorinių dienų, jei duomenys yra didelės apimties ir kitais panašiais atvejais.

Atsisakyti naujienlaiškių ar tiesioginės rinkodaros pasiūlymų taip pat galite ir iš mums anksčiau pateikto savo elektroninio pašto adreso, siųsdami atitinkamą prašymą ar nurodymą elektroninio pašto adresu info@aquaregia.lt 

Jeigu manote, kad tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, neatitinka galiojančių teisės aktų, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt).

Slapukų naudojimas

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kurią svetainė jums joje apsilankius išsaugo jūsų kompiuteryje arba judriojo ryšio įrenginyje. Slapukai yra plačiai naudojami interneto svetainėse, kad jos veiktų, dirbtų efektyviai, ir galėtų teikti informaciją svetainių savininkams.

Daugelis naršyklių yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų slapukus. Galite naršyklėje slapukus išjungti, bet žinokite, kad jeigu taip padarysite, galite netekti galimybės naudotis daugybe funkcijų, kurios būtinos, kad interneto svetainė veiktų kaip dera. Jeigu jums reikia išsamesnės informacijos apie slapukus, apsilankykite interneto svetainėje http://www.allaboutcookies.org arba http://www.aboutcookies.org, kur rasite išsamios, nepriklausomos informacijos apie tai, kaip išjungti slapukus per naršyklės nuostatas ir kaip pašalinti slapukus, kurie jau yra jūsų kompiuteryje. Kad pašalintumėte slapukus iš mobiliojo telefono, turėsite pasiskaityti telefono naudojimo instrukciją.

Mes naudojamės slapukais siekdami nustatyti mūsų auditorijos dydį ir vartojimo įpročius mūsų interneto svetainėje. Mūsų tikslas – kiek įmanoma personalizuoti teikiamas paslaugas pagal jūsų interesus.

Slapukai renka anoniminę informaciją, kokiuose puslapiuose lankotės. Taip sužinome, kokia tinklalapio informacija labiausiai domina mūsų lankytojus.

Slapukai skirstomi į:

 • būtinuosius arba funckinius – užtikrina tinkamą svetainės veikimą ir pagerina vartotojo patirtį, pavyzdžiui, atkuria neužbaigto užsakymo informaciją kito apsilankymo metu,
 • trečiųjų šalių – renka informaciją apie vartotojų apsilankymus, naršymo laiką konkrečiuose puslapiuose. Tai mums padeda analizuoti svetainės patogumą mūsų lankytojams ir jų įsitraukimą į siūlomą turinį.

Naudojami trečiųjų šalių (Google Analytics) slapukai:

 • _ga – skaičiuoti ir sekti svetainės peržiūras (saugomi 2 metus),
 • _ga_* – saugoti nuasmenintą statistiką (saugomi 1 metus).

Norėdami atsisakyti, kad Google Analytics registruotų jūsų naršymą interneto svetainėse, apsilankykite puslapyje http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Daugiau informacijos – Google privatumas ir sąlygos.

Jūsų sutikimas

Sutikdami su šia Privatumo politika, jūs sutinkate, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi joje nustatyta tvarka